Regulamin

Warunki ogólne

 

 1. Sklep internetowy firmy Ruch Chorzów S.A. znajdujący się na stronie internetowej sklep.ruchchorzow.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto). Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.


Procedura składania i realizacji zamówień

 

 1. Podany przez Użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień i informowania o aktualnościach.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez RUCH CHORZÓW S.A. na stronach sklepu internetowego.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, jednakże każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane następnego dnia pracy.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (zamówienie zrealizowane częściowo, zamówienie anulowane, czas realizacji wydłużony do momentu uzupełnienia przez Sklep zamówienia).
 5. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail od Sklepu Ruchu Chorzów z potwierdzeniem, że zamówienie dotarło do sklepu.
 6. Aby złożyć zamówienie należy być pełnoletnim (mieć skończone 18 lat).
 7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 8. Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 9. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 10. Koszt przesyłki, który należy doliczyć do wartości zamówionych towarów, zależy od wagi towaru.
 11. Sklep może na życzenie klienta wystawić za zakupiony towar fakturę VAT, która będzie dostarczona do Klienta wraz z zamawianymi towarami.
 12. Poszczególne promocje nie łączą się ze sobą.
 13. Jeżeli zamawiający odmówi odbioru zamówionej przesyłki lub nie odbierze przesyłki pomimo wezwań, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizowania kolejnych zamówień Klienta.
 14. Wysyłka towaru następuje w ciągu 24 godzin roboczych od otrzymania przez Ruch Chorzów S.A. od Tpaycom (internetowy system płatności) potwierdzenia zapłaty należności przez Klienta, pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane. Wysyłki są realizowane na terenie Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych.
 15. Przesyłki są dostarczane zgodnie z regulaminem operatora tylko w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.

 

Procedura składania i realizacji zamówień kart kibica i karnetów.

 

 1. W przypadku nie dokonania płatności za kartę kibica/karnet w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, ulega ono automatycznemu anulowaniu.
 2. W przypadku, gdy posiadacz karty kibica/karnetu jest osobą niepełnoletnią, należy wskazać w formularzu (w polu „Uwagi”) osobę, która jest jego opiekunem prawnym bądź taką osobę, które ponosi pełną odpowiedzialność za osobą niepełnoletnią podczas meczu.
 3. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 4. Karnet nie zostanie wyrobiony w przypadku wybrania nieodpowiedniego typu karnetu  W takim przypadku pieniądze zostaną niezwłocznie zwrócone przez serwis Tpaycom.
 5. Sklep może na życzenie klienta wystawić za zakupiony towar fakturę VAT, która będzie dostarczona do Klienta wraz z zamawianymi towarami.
 6. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 7. Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 8. Jeżeli zamawiający odmówi odbioru zamówionej przesyłki lub nie odbierze przesyłki pomimo wezwań, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizowania kolejnych zamówień Klienta.
 9. Wysyłka towaru następuje w ciągu 24 godzin roboczych od otrzymania przez Ruch Chorzów S.A. od Tpaycom (internetowy system płatności) potwierdzenia zapłaty należności przez Klienta, pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane. Wysyłki są realizowane na terenie Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych.
 10. Zamówiony towar może być wysłany Pocztą Polską, Pocztexem lub odebrany osobiście w sklepie klubowym przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.
 11. Przesyłki są dostarczane zgodnie z regulaminem operatora tylko w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
 12. Podstawą do zwrotu karty jest okazanie paragonu z kasy fiskalnej.
 

Płatność

 1. Płatności na rzecz Sklepu dokonywane są w następujących formach: przelew internetowy (imoje) oraz gotówką w przypadku odbioru osobistego.
 2. Rozliczenie płatności za towary zamówione w sklepie odbywa się za pośrednictwem serwisu imoje Oznacza to, że środki z tytułu zapłaty za towary trafiają najpierw na rachunek bankowy firmy imoje, która potwierdza Sklepowi Ruchu Chorzów fakt dokonania zapłaty przez Klienta.
 3. imoje może odmówić obsługi płatności dokonywanych przez Klienta Sklepu, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności dokonywanej płatności.
 4. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie, poprzez system imoje potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta do 3 dni od daty złożenia zamówienia. Po tym czasie transakcja zostanie odrzucona(anulowana). W przypadku płatności dokonywanych w drodze bankowego przelewu płatność uzyska status zakończonej (a Sklep zostanie o tym fakcie poinformowany) w chwili wpływu środków na rachunek bankowy imoje, a nie w chwili autoryzacji przelewu lub złożenia dyspozycji przelewu środków (np. w placówce Poczty Polskiej) przez Klienta.
 5. W przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym środki muszą wpłynąć na rachunek imoje w ciągu 3 dni od wygenerowania dokumentu przelewu. W przeciwnym razie transakcja zostanie anulowana i zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 6. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych wydziałów Policji.
 7. Sklep Ruchu Chorzów udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu imoje (np.bank) za pośrednictwem Systemu imoje.
 8. Klient sklepu, po zatwierdzeniu formularza transakcji i wybrania formy płatności za pośrednictwem Systemu imoje, jest automatycznie przekierowany na stronę internetową Serwisu imoje. W tym przypadku Klient powinien dokonać przelewu dokładnie zgodnego z wygenerowanym drukiem przelewu bankowego.
 9. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z określonymi przez nich zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System imoje, płatność może nie zostać zrealizowana.


Gwarancje i reklamacje

 

 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. Klient jest zobowiązany zwrócić zakupiony towar w stanie niezmienionym, tj. w przypadku elementów odzieży towar musie posiadać oryginalne metki i nie nosić śladów używania. Ponadto towar musi być zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu z kompletną zawartością. Regulacja niniejszego punktu nie dotyczy zakupu dokonywanego w siedzibie Ruch Chorzów S.A.

 2. Wysłanie zwrotu do Sklepu odbywa się na koszt zwracającego.
 3. Po otrzymaniu zwrotu na adres korespondencyjny Sklepu: Ruch Chorzów S.A. ul. Cicha 6; 41-506 Chorzów z dopiskiem: Strefa Kibica, o którym mowa w pkt.1 Sklep zwróci kwotę odpowiadającą wartości zamówionego towaru na rachunek bankowy z którego była dokonywana płatność. Koszt przesyłki towaru do Sklepu nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku, gdy opakowanie dostarczonej do Klienta przesyłki posiada oznaki uszkodzenia lub prób otwierania, należy w obecności osoby dostarczającej paczkę sporządzić protokół szkody nie przyjmując przesyłki.
 5. Składając reklamację zakupionych towarów należy podać dokładny opis występującej wady, podać okoliczności jej wystąpienia, załączyć oryginalny dowód zakupu oraz wskazać rachunek bankowy, na który miałyby zostać przelane środki pieniężne.
 6. W przypadku uznanej reklamacji towary są wymieniane na wolne od wad. Jeśli model nie występuje już w ofercie Sklepu, Sklep zwraca kwotę odpowiadającą cenie zakupu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
 7. Koszty przesłania wadliwego produktu do Sklepu ponosi Klient.
 8. Istnieje również możliwość wymiany towaru w siedzibie Spółki na podstawie dokumentu potwierdzającego zakup.
 9. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu wynikające z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.


Postanowienia końcowe

 

 1. Ruch Chorzów S.A. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Sklep internetowy Ruchu Chorzów, działający pod adresem sklep.ruchchorzow.com.pl , prowadzony jest przez Ruch Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Cichej 6 Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS Numer KRS 0000224997, NIP 627-25-24-625  REGON 278335653 Kapitał zakładowy: 27 876 695,00 zł w całości wpłacony
 3. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.), dla celów realizacji zamówienia, i obsługi Karty Kibica.
 4. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych, Administratorem Danych jest Ruch Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Cichej 6 Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS Numer KRS:000224997, NIP:625-24-625,  REGON:2783356537
 5. Zamawiający, dokonując zakupu karty kibica, zgadza się na przekazywanie jego danych podmiotom współpracującym z Ruch Chorzów S.A. na podstawie wymogów prawa, w szczególności klubom sportowym korzystającym z systemu karty kibica, podmiotom zarządzającym rozgrywkami sportowymi, w celu umożliwienia obsługi systemu karty kibica i zapewnienia jej funkcjonalności.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów z dnia 2 marca 2000 r. oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl